Adres: Barbara Thieme

Tel. 515 – 513 – 053

Zdjęcia: Wiesław Huk, Janusz Potoczny, Urząd Miasta w Jarosławiu.

Wersja angielska: Adam Swatek

e-mail: magapar@tlen.pl